​THỊ THỰC E2 (VISA E-2)


✅  THỊ THỰC E2 (VISA E-2)

➡️ Visa E-2 là loại Visa dành cho người nước ngoài muốn sống ở Hoa Kỳ để phát | triển và điều hành các hoạt động của một doanh nghiệp. Cơ cấu quy mô doanh nghiệp có thể lớn hoặc nhỏ và ➡️ Visa E-2 là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai
muốn bắt đầu kinh doanh tại Mỹ. Để đủ điều kiện nhận Visa, đương đơn phải đáp | ứng các được yêu cầu cụ thể được nêu trong phần yêu cầu / hoặc đạt đủ điều | kiện dưới đây.

 
 CLICK LIÊN HỆ HOẶC GỌI NGAY HOTLINE
Liên hệ (+84)90 118 9562

Tư vấn đặt lịch hẹn

VUI LÒNG ĐIỀN BIỂU MẪU NÀY VÀ NHẤN NÚT ĐĂNG KÝ