GIẢI ĐÁP MỚI NHẤT CỦA SỞ DI TRÚ MỸ VỀ CHƯƠNG TRÌNH EB-5


Bản tin mới nhất của Sở Di Trú Mỹ về chương trình EB-5 mở ra con đường nhanh chóng đến Mỹ với nhiều thuận lợi cho các Nhà đầu tư. Từ khi Đạo luật về tính liêm chính và cải cách chương trình EB-5 năm 2022 được phê duyệt và có hiệu lực từ ngày 15/5/2022, có nhiều câu hỏi liên quan đến Đạo luật mới đã được Sở Di Trú & Nhập tịch Mỹ (USCIS) giải đáp cụ thể.

 
cư có dự án đầu tư được liên kết với Trung tâm Vùng (với mẫu đơn I-956 được Khi nào Nhà đầu tư có thể nộp đơn I-526 đầu tư qua Trung tâm Vùng?Các Nhà đầu tư định phê duyệt sau ngày 14 tháng 5 năm 2022) có thể nộp đơn I-526 (Đơn xin nhập cư cho Nhà đầu tư nước ngoài), chỉ sau khi Trung tâm Vùng đó đã nộp đơn đăng ký dự án và có được số biên nhân.
  1. Liệu hồ sơ của Nhà đầu tư có đủ điều kiện xét duyệt đơn I-526 trước khi Đạo luật mới ban hành dù Trung tâm Vùng Nhà đầu tư tham gia đầu tư không hợp lệ theo Đạo luật mới nửa?
Việc tạm ngưng chương trình đầu tư định cư qua Trung tâm Vùng trước đây yêu cầu các Trung tâm Vùng đã được chỉ định phải đăng ký lại nếu họ muốn tiếp tục tam gia. Yêu cầu đăng ký lại không ảnh hưởng đến các đơn đang chờ xử lý trước khi hết năm 2022. Mặc dù Trung tâm Vùng Nhà đầu tư đã tham gia đầu tư trước đó không còn ngoại lệ với Đạo luật mới nữa, Nhà đầu tư vẫn có thể đủ điều kiện bằng cách chứng minh đáp ứng đủ các yêu cầu hiện hành (chủ yếu là chứng minh nguồn vốn đầu tư và tạo việc làm, bao gồm cả tạo việc làm gián tiếp như quy định cũ).
  1. Làm thế nào để một doanh nghiệp hoặc tổ chức trở thành Trung tâm Vùng?
Các doanh nghiệp hoặc tổ chức muốn được chỉ định làm trung tâm Vùng phải nộp mẫu đơn I-956 (đơn xin Chỉ định Trung tâm Vùng) cho Sở Di Trú & Nhập tịch Mỹ (USCIS) theo các hướng dẫn về biểu mẫu của USCIS.
 
  1. Các Trung tâm Vùng được chỉ định trước đây có thể duy trì chỉ định mà không cần nộp mẫu đơn I-956?
Không!Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 năm 2022 đã bãi bỏ Chương trình Trung tâm Vùng được kế thừa trước đó. Vì vậy, các Trung tâm Vùng được chỉ định trước đó phải đăng ký lại bằng cách nộp mẫu đơn I-956 mới (đơn xin Chỉ định Trung tâm Vùng).
  1. Sở Di Trú Mỹ chỉ định một khu vực là khu vực thất nghiệp cao bằng cách nào?
USCIS sẽ xem xét khu vực được cho là khu vực thất nghiệp cao khi xem xét đơn đăng ký dự án đối với hồ sơ đầu tư Trung tâm Vùng hoặc Hồ sơ đầu tư trực tiếp. Khu vực thất nghiệp cao là vùng điều tra dân số hoặc vùng tiếp giáp, có tỷ lệ thất nghiệp ít nhất là 150% so với mức trung bình toàn quốc. Khi tính toán tỷ lệ thất nghiệp, khu vực này có thể bao gồm bất kỳ khu vực điều tra dân số nào liền kề với những khu vực mà NCE chủ yếu hoạt động kinh doanh.
  1. Làm cách nào để yêu cầu Sở Di Trú Mỹ xác định xem một dự án đầu tư cụ thể có đáp ứng định nghĩa của “dự án cơ sở hạ tầng” hay không?
Sở Di Trú Mỹ (USCIS) sẽ xác ddingj xem khoản đầu tư có nằm trong dự án cơ sở hạ tầng đủ tiêu chuẩn hay không khi xét duyệt đơn đăng ký dự án của Trung tâm Vùng.
Dự án cơ sở hạ tầng là dự án đầu tư vốn cho kế hoạch kinh doanh đã được đệ trình hoặc được phê duyệt, quản lý bởi một tổ chức chính phủ ( như cơ quan hoặc chính quyền liên bang, tiểu bang hoặc địa phương), là tổ chức tạo việc làm ký hợp đồng với Trung tâm Vùng hoặc đầu tư trực tiếp để tài trợ cho việc làm ký hợp đồng xây dựng một dự án, công trình công động.
Để giúp Nhà đầu tư nhanh chóng đưa ra quyết định đầu tư, hãy liên hệ GCI để được đồng hành, hỗ trợ
 
 
 CLICK LIÊN HỆ HOẶC GỌI NGAY HOTLINE
Liên hệ (+84)90 118 9562

Tư vấn đặt lịch hẹn

VUI LÒNG ĐIỀN BIỂU MẪU NÀY VÀ NHẤN NÚT ĐĂNG KÝ