Công bố đình chỉ nhập cư đối với những người có nguy cơ ảnh hưởng đến thị trường lao động Hoa Kỳ

Công bố đình chỉ nhập cư đối với những người có nguy cơ ảnh hưởng đến thị trường lao động Hoa Kỳ

Công bố đình chỉ nhập cư đối với những người có nguy cơ ảnh hưởng đến thị trường lao động Hoa Kỳ - Cty TNHH GCI Group

Ngày 22/4/2020 Công bố đình chỉ nhập cư đối với những người có nguy cơ ảnh hưởng đến thị trường lao động Hoa Kỳ trong quá trình hồi phục kinh tế sau dịch COVID-19.
 

BỐI CẢNH
Vào ngày 20/4/2020 Tổng thống Trump đã đăng lên tài khoản twitter của mình rằng ông ấy sẽ ký ban hành sắc lệnh tạm đình chỉ nhập cư vào Hoa Kỳ do hậu quả của đại dịch COVID-19.
Trong cuộc họp báo ngày 21/4/2020, Tổng thống Trump công bố: “Sắc lệnh này chỉ áp dụng đối với các cá nhân muốn trở thành thường trú nhân, hay nói cách khác, là những người sẽ nhận thẻ xanh." Ông lưu ý rằng sắc lệnh “sẽ không áp dụng cho những người đến Mỹ tạm thời và vì vậy việc tạm dừng này sẽ có hiệu lực trong vòng 60 ngày và có thể kéo dài hoặc có những sửa đổi.

Ngày 22/4/2020, Tổng thống Trump đưa ra Công bố đình chỉ nhập cư đối với những người có nguy cơ ảnh hưởng đến thị trường lao động Hoa Kỳ trong quá trình hồi phục kinh tế sau dịch COVID-19.
BẢN CÔNG BỐ Bản công bố có hiệu lực vào 11:59 tối (múi giờ bờ Đông ngày thứ 5, 23/4/2020. Nên lưu ý rằng bản công bố này có tác động rất giới hạn, chỉ áp dụng đối với những đối tượng được đề cập bên dưới. Bản Công bố đình chỉ nhập cư của bất kỳ cá nhân nào muốn vào Hoa Kỳ những người mà:

• ở bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ trong thời gian bản Công bố này có hiệu lực; 
• Không có visa nhập cư hợp lệ trong thời gian bản Công bố này có hiệu lực;
 • Không có giấy tờ đi lại chính thức hợp lệ (ví dụ như giấy tờ vận tải, giấy phép nhập cảnh hoặc giấy phép đi ra nước ngoài được trở lại Mỹ) trong thời gian Công bố có hiệu lực, hoặc được cấp sau đó vào thời gian cho phép nhập cư vào Hoa Kỳ.
Bản công bố KHÔNG ÁP DỤNG VỚI:
• Thường trú nhân hợp pháp. 
• Cá nhân và người phối ngẫu hoặc con cái của họ mong muốn vào Hoa Kỳ bằng visa nhập cư với tư cách là bác sĩ, y tá hoặc bất kỳ chuyên gia y tế nào để thực hiện những công việc thiết yếu để chống lại, phục hồi hoặc làm suy yếu sự ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 ( được xác định bởi Bộ trưởng Bộ ngoại giao và Bộ an ninh nội địa Hoa Kỳ hoặc những người được họ chỉ định).
 • Những cá nhân xin nhập cư vào Hoa Kỳ theo chương trình đầu tư định cư EB-5.
 • Người phối ngẫu của Công dân Hoa Kỳ.
 • Con của công dân Hoa Kỳ dưới 21 tuổi và con nuôi trong tương lai nhập cư bằng visa IR-4 hoặc TH-4.
 • Những cá nhân có ảnh hưởng quan trọng cho mục tiêu thực thi pháp Bộ trưởng Bộ ngoại giao và Bộ an ninh nội địa Hoa Kỳ dựa trên đề xuất của Bộ trưởng tư pháp, hoặc những người được họ chỉ định).
 • Thành viên của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ và vợ chồng con cái của họ. • Những cá nhân hoặc Vợ chồng con cái của họ được cấp visa nhập cư đặc biệt với tư cách là phiên dịch viên người Iraq hoặc Afghanistan hoặc nhân viên chính phủ Hoa Kỳ (bậc Sĩ hoặc SQ). 
• Các cá nhân nhập cư vì lợi ích quốc gia được xác định bởi Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ ngoại giao và BỘ an ninh nội địa Hoa Kỳ, hoặc những người được họ chỉ định).
QUYỀN QUYẾT ĐỊNH Việc này theo quyết định của nhân viên lãnh sự để xác định nếu một cá nhân có thuộc một trong các trường hợp miễn trừ nêu trên hay không.

NGƯỜI CÓ VISA THỊ THỰC KHÔNG ĐỊNH CƯ THÌ KHÔNG BAO GỒM TRONG BẢN CÔNG BỐ.

Tuy nhiên, bản Công bố yêu cầu trong vòng 30 ngày kể từ ngày có hiệu lực, Bộ trưởng Bộ lao động và Bộ an ninh nội địa tham khảo ý kiến của bộ trưởng bộ ngoại giao, xem xét lại các chương trình không định cư và đề xuất với Tổng thống những phương án phù hợp khác để kích thích nền kinh tế Hoa Kỳ và đảm bảo “ưu tiên, thuê mướn và tuyển dụng công dân Hoa

NGƯỜI TỊ NẠN KHÔNG BAO GỒM VÀO LỆNH CẤM.

Bản Công bố không giới hạn khả năng các cá nhân nộp đơn xin tị nạn, những người trong tình trạng tị nạn, tạm hoãn trục xuất hoặc được bảo vệ theo công ước chống tra tấn.
ƯU TIÊN LOẠI BỎ. Các cá nhân vi phạm bản Công bố này thông qua gian lận, cố ý xuyên tạc hoặc nhập cảnh bất hợp pháp sẽ bị ưu tiên loại bo.

HẾT HIỆU LỰC
Bản công bố này có thời hạn 60 ngày kể từ ngày có hiệu lực và có thể sẽ được kéo dài nếu cần thiết. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày có hiệu lực, Bộ trưởng Bộ an ninh nội địa sẽ, tham khảo Bộ trưởng Bộ ngoại giao và Bộ lao động, đề xuất cho Tổng thống về việc nên tiếp tục hoặc thay đổi nội dung bản Công bố hay không.