Những lưu ý đối với hồ sơ định cư EB3

Những lưu ý đối với hồ sơ định cư EB3

Những lưu ý đối với hồ sơ định cư EB3 - Cty TNHH GCI Group

Nộp chứng nhận lao động

Chứng nhận lao động là yêu cầu bắt buộc đối với mọi ứng viên tham gia vào chính sách định cư tại Mỹ diện tay nghề EB3 nhưng ứng viên không phải nộp mà sẽ do nhà tuyển dụng tại Mỹ nộp thay lên Bộ Lao Động Mỹ. Hiệu lực của chứng nhận lao động này chỉ là 180 ngày và sẽ được thông qua dựa trên ngày ưu tiên của hồ sơ. Thông thường thời gian để xử lý hồ sơ chứng nhận lao động sẽ tùy thuộc vào ngày ưu tiên nhưng chậm nhất sẽ là 12 tháng.
 

 

 

Nộp đơn xin định cư I-140

Đơn xin định cư tại Mỹ I-140 chỉ dược phép nộp nếu như ứng viên đã hoàn thành việc nộp chứng nhận lao động. Bước này cũng sẽ do công ty tuyển dụng nộp cho người lao động lên Sở Di Trú Mỹ. Ngay khi thành công ứng viên sẽ nhận được số biên nhận của hồ sơ với 13 kí tự, trong đó 3 kí tự đầu tiên là chữ và 10 kí tự còn lại sẽ là số. Thời gian để hoàn thành việc nộp đơn I-140 này sẽ tối đa là 3 tháng nhưng nếu muốn ứng viên có thể xin nộp theo Premium process với thời gian xử lý chỉ trong khoảng 2 tuần.

Nộp đơn xin visa định cư

Ngay khi 2 bước trên hoàn tất và được Sở Di Trú Mý chấp thuận thì hồ sơ sẽ được chuyển sang Trung tâm chiếu khán quốc gia. Ứng viên sẽ nhận được thư “Hướng dẫn đóng tiền qua mạng”, trong đó có số case number và Invoice ID number. Ciỉ sau 2 ngày thanh toán lệ phí thị thực thì ứng viên mới có thể nộp đơn điện tử DS-260. Ứng viên cần scan và gửi mail toàn bộ những giấy tờ đến Trung tâm chiếu khán quốc gia bào gồm:

+ Trang xác nhận của mẫu đơn DS-260.

+ Mẫu đơn DS-2001 (Thông báo về việc sẵn sàng cho buổi phỏng vấn)

+ Hình thẻ màu, nguyên mặt.

+ Hộ chiếu: Hộ chiếu phải còn hiệu lực ít nhất 8 tháng tính từ ngày cấp visa.

 

 

Tham gia phỏng vấn

Phỏng vấn là bước không thể thiếu khi tham gia vào các chương trình định cư tại Mỹ. Sau khi hoàn thành 3 bước trên, ứng cử viên sẽ phải xem bản tin visa để xem ngày đến hạn cho từng loại visa và quốc tịch. Như vậy ứng viên chỉ có thể tham gia phỏng vấn khi hồ sơ đến hạn.

Trước khi tham gia phỏng vấn ứng viên cần chuẩn bị giấy tờ như sau:

+ 2 hình màu nguyên mặt, ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh sau mỗi tấm hình.

+ Chứng minh nhân dân.

+ Hộ khẩu.

Lý lịch tư pháp số 2: Được cấp trong vòng 1 năm bởi Sở Tư pháp tỉnh/thành phố nơi ứng viên đang sinh sống.

+ Bản trích lục tư pháp của cảnh sát nước ngoài, hồ sơ tiền án tiền sự, hồ sơ quân đội (nếu có).

+ Các bằng chứng về mối quan hệ giữa nhà tuyển dụng của Mỹ và ứng viên tham gia vào chính sách định cư diện EB3.

+ Lệ phí gồm phí thị thực làm việc 345 USD/người và phí khám sức khỏe và chích ngừa: 250 USD/người.

Đông ứng viên còn cần đăng kí dịch vụ chuyển phát hộ chiếu cũng như khám sức khỏe. Việc khám sức khỏe này được áp dụng với cả ứng viên và những người được bảo lãnh cùng nhập cư.

Nếu như quá trình phỏng vấn thành công ứng viên sẽ nhận được thẻ xanh từ chương trình định cư tại Mỹ diện lao động phổ thông EB3 thông qua chuyển phát đã đăng kí trước đó.