VISA 462: CUỘC DẠO CHƠI BẠC TỈ

VISA 462: CUỘC DẠO CHƠI BẠC TỈ

VISA 462: CUỘC DẠO CHƠI BẠC TỈ - Cty TNHH GCI Group

- Visa 462: Là visa cho phép người nước ngoài đến Úc du lịch và làm việc hưởng lương
 
- Chỉ tiêu duyệt visa 462 cho người Việt trong năm nay tài chính 2022-2023 đã chính thức tăng lên thành 1950 suất
 
- Quyền lợi khi sở hữu visa 462 quá hấp dẫn
 
+ Quyền cư trú: Đương đơn được cư trú ở Úc trong 12 tháng. Sau đó có thể xin gia hạn nếu đủ điều kiện.
 
+ Quyền lao động: Khác với thị thực du lịch Úc subclass 600, thị thực 462 cho phép đương đơn vừa làm việc, vừa du lịch Úc.
 
+ Quyền giáo dục: Đương đơn được tham gia học tập trong 04 tháng (17 tuần).
 
+ Quyền du lịch: Được tự do du lịch trong và ngoài nước Úc trong thời hạn của visa
 
+ Quyền bảo lãnh thân nhân: Vợ/ chồng của đương đơn nếu cũng muốn qua Úc với visa 462 thì phải nộp hồ sơ và phí visa riêng.

Liên hệ GCI để được hỗ trợ tốt nhất nhé.